Our Fleet

Our Fleet

6 x 34 Ton Tautiliners
2 x 30 Ton Box Trailers
1 x 30 Ton Tri – Axle
3 x 34 Ton Flat Decks

1 x 15 Ton Truck
1 x 8 Ton Truck
3 x 4 Ton Truck
6 x Courier Bakkies